У складу са чланом 16. став 1. Закона о угоститељству донет је Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података, (Службени гласник број 44/2020).